Advokátní kancelář působí na trhu právních služeb od roku 1990, a to nejdříve jako samostatná advokátní kancelář JUDr. Jiřího Stránského a od roku 2007 pak jako sdružení advokátů. Rozsahem poskytovaných právních služeb, odbornou úrovní, pohotovostí a osobním přístupem ke klientům zaujímá významné místo ve svém oboru. Advokátní kancelář tvoří advokáti - partneři, spolupracující advokáti, advokátní koncipienti a administrativní pracovníci. Advokátní kancelář dále využívá služeb externích pracovníků, jako jsou daňoví poradci a účetní, soudní znalci, tlumočníci, a to dle požadavků klienta na komplexnost poskytované služby. Právní služby poskytujeme především na území hl. m. Prahy a Středočeského kraje, v případě potřeby též na celém území České republiky. Advokátní kancelář má sídlo v Praze a pobočku ve Zbraslavicích.

 

Naší ctižádostí je poskytovat takové služby, které beze zbytku splní i ta nejnáročnější zadání klientů.

 

Při poskytování právních služeb ctíme tyto hlavní zásady:
Profesionalita

Profesionalita poskytovaných služeb je základní charakteristikou naší činnosti. Zachováváme vysokou úroveň vypracovávaných dokumentů a celkovou kvalitu poskytovaných služeb tak, abychom dosáhli nejvhodnějšího řešení daného problému. Také proto podstatné výstupy naší činnosti procházejí po právní stránce kontrolou nejméně dvěma advokáty. Vždy vyvineme maximální úsilí o dosažení co nejlepšího profitu pro klienta.

 

Osobní přístup
Za veškeré poskytované služby je zodpovědný vždy konkrétní člen naší kanceláře, kterého si klient zvolí nebo jehož právní zaměření nejlépe odpovídá potřebám klienta. Na uvedeného člena kanceláře, který je klientovi zodpovědný za poskytnutí služby řádně a včas, se může klient v jakékoli věci vždy obrátit. I přes preferovaný osobní přístup je každý člen naší kanceláře pro případ své nepřítomnosti plně zastupitelný.

 

Pohotovost
Zadané úkoly a problémy řešíme v co nejkratším čase v maximální snaze přizpůsobit se potřebám klienta. Klienti se na nás mohou kdykoli obrátit, vždy je jim k dispozici některý z členů naší kanceláře. Klientem určené termíny jsou pro nás závazné. Perspektiva
Upřednostňujeme dlouhodobé vztahy s našimi klienty, neboť naším cílem je rozpoznat potřeby klientů též z dlouhodobého hlediska. Také díky tomu můžeme pomoci klientům předcházet nebo alespoň minimalizovat možná budoucí rizika a poskytovat tak naše služby co nejefektivněji.

 

Optimalizace
Velký důraz klademe na hospodárnost nákladů vynaložených klientem za poskytovanou službou. Před vynaložením těchto nákladů si vždy vyžádáme Váš souhlas.

 

Na těchto internetových stránkách naleznete informace, které Vám pomohou utvořit si bližší představu o profesionálních službách poskytovaných naší advokátní kanceláří.